Изкупуване на яйца

През всичките години на нашето развитие основни наши доставчици на яйца са водещи и доказани Български птицеферми. Основен наш принцип е подкрепата и популяризиране на високо качественото българското кокоше яйце.

Към настоящият момент „АКВИЛОН-АМ“ ООД е водещ дистрибутор на български кокоши яйца на територията на Република България и ЕС. Компанията е партньор и основен дистрибутор на редица Български птицеферми. В наше лице всички наши клиенти и доставчици са намерили коректен и лоялен партньор.